คำพูดสุจริต

คำพูดสุจริต
เกิดจากจิตคิดเมตตา
คือรักและปรารถนา
ให้เกิดสุขพ้นทุกข์ภัย
พระจัดว่าเป็นหนึ่ง
ในการตรึงซึ่งจิตใจ
ญาติมิตร คนทั่วไป
ให้ซาบซึ้งคิดถึงกัน

พระเทพมหาเจติยาจารย์
๒๗ ก.พ. ๒๕๖๖