งดเว้นสิ่งเป็นโทษ

งดเว้นสิ่งเป็นโทษ
ทำประโยชน์ให้แก่กัน
ด้วยใจที่มุ่งมั่น
ให้เกิดสุขแก่ทุกคน
ผู้ทำได้อย่างนี้
จัดว่ามียอดกุศล
ได้ใจประชาชน
ชั่วชีวิตนิตย์นิรันดร์

พระเทพมหาเจติยาจารย์
๒๘ ก.พ. ๒๕๖๖