รักษาจิตใจตน

รักษาจิตใจตน
เสมอต้นเสมอปลาย
ต่อญาติ มิตรสหาย
เคยรู้จักรักกันมา
แม้ตนจะเป็นใหญ่
ก็มีได้เปลี่ยนทีท่า
ธรรมนี้พระสอนว่า
ช่วยตึงตราสายสัมพันธ์

พระเทพมหาเจติยาจารย์
มี.ค. ๒๕๖๖