คนดังในโลกนี้

คนดังในโลกนี้
ท่านว่ามีสองสถาน
หนึ่งดังทางทำงาน
อีกหนึ่งดังในทางด่า
คนดังทางทำงาน
นักปราชญ์ท่านว่ายากหา
ส่วนดังในทางด่า
หาได้ง่ายไม่ยากเย็น

พระเทพมหาเจติยาจารย์
มี.ค. ๒๕๖๖