ความไม่เบียดเบียนกัน

ความไม่เบียดเบียนกัน
ด้วยใจมั่นอหิงสา
เมตตากรุณา
พระสอนว่านำสุขให้
ดังนั้น ผู้รักสุข
เกลียดกลัวทุกข์และผองภัย
โปรดจงหมั่นฝึกใจ
ให้มั่นในอหิงสา

พระเทพมหาเจติยาจารย์
มี.ค. ๒๕๖๖