ความจริงพระสอนว่า

ความจริงพระสอนว่า
จำต้องหากันให้พบ
ปัญหาจึงจะจบ
และสงบความเลวร้าย
ความจริงยิ่งอำพราง
ยิ่งจะสร้างความวุ่นวาย
ปัญหายิ่งบานปลาย
ถึงแบ่งฝ่ายทำร้ายกัน

พระเทพมหาเจติยาจารย์
มี.ค. ๒๕๖๖