วิสัยของผู้นำ

วิสัยของผู้นำ
ย่อมคิดทำแต่ประโยชน์
เว้นสิ่งที่เป็นโทษ
และเป็นภัยมิกรายใกล้
เหว บ่ออยู่ข้างหน้า
ยังจะพากันเดินไป
ผู้นี้ย่อมมิใช่
มีวิสัยของผู้นำ

พระเทพมหาเจติยาจารย์
๑๒ มี.ค. ๒๕๖๖