ความดี

ผลดีที่ปรารถนา
พระสอนว่ามาจากเหตุ
และเหตุที่วิเศษ
คือความดีที่ทำมา
ดังนั้น เมื่อบุคคล
ต้องการผลที่ปรารถนา
ท่านจึงสอนไว้ว่า
ให้อุตส่าห์ทำความดี

พระเทพมหาเจติยาจารย์
๑๓ มี.ค. ๒๕๖๖