ความศรัทธา

ท่านว่าความศรัทธา
เกิดขึ้นมาในใจใคร
ย่อมสร้างความมั่นใจ
และทำให้ใจหาญกล้า
ส่วนเหล่าชาววิญญู
ท่านใช้คู่กับปัญญา
จะเชื่อหรือศรัทธา
แต่สิ่งที่มีอยู่จริง

พระเทพมหาเจติยาจารย์
๑๔ มี.ค. ๒๕๖๖