ความจนพระสอนว่า

ความจนพระสอนว่า
เหตุนำพาทุกข์มาให้
ปัญญาเคยผ่องใส
ก็ทำให้เกิดอับเฉา
ความจริงแห่งข้อนี้
แม้ไม่มีใครสอนเรา
ล้วงเงินในกระเป๋า
ก็ซึ้งใจเราได้ดี

พระเทพมหาเจติยาจารย์
๒๑ มี.ค. ๒๕๖๖