ความรู้และความดี

ความรู้และความดี
ทั้งสองมีคุณยิ่งใหญ่
ทุกคนต้องหาไว้
และต้องใช้ควบคู่กัน
คนชั่วมีปัญญา
สร้างปัญหาได้อนันต์
คนดีคิดสร้างสรรค์
แต่โง่เขลาก็เปล่าตาย

พระเทพมหาเจติยาจารย์
๒๒ มี.ค. ๒๕๖๖