พายเรืออยู่ในอ่าง

พายเรืออยู่ในอ่าง
ไม่มีทางจะก้าวหน้า
โบราณท่านนำมา
เปรียบความคิดจิตใจคน
คิดได้ทำไม่ได้
มองทางไหนล้วนอับจน
ความคิดจึงเวียนวน
เหมือนเรือพายอยู่ในอ่าง

พระเทพมหาเจติยาจารย์
๒๔ มี.ค. ๒๕๖๖