การให้นักปราชญ์ว่า

การให้นักปราชญ์ว่า
มีคุณค่ากว่าการใด
คือการให้อภัย
ไม่จองเวรคิดเข่นฆ่า
อภัยจะเกิดได้
เพราะจิตใจมีปัญหา
เห็นคุณความเมตตา
และเห็นโทษความโกรธแค้น

พระเทพมหาเจติยาจารย์
๒๕ มี.ค. ๒๕๖๖