เสียงของชาวประชา

เสียงของชาวประชา
นักปราชญ์ว่าเสียงสวรรค์
ผู้ที่ได้เสียงนั้น
ความเจริญเกิดคณา
ความคิดเสียสละ
เป็นธรรมะเครื่องนำมา
ซึ่งเสียงของประชา
ได้มากกว่าสิ่งอื่นใด

พระเทพมหาเจติยาจารย์
๒๖ มี.ค. ๒๕๖๖