การกระทำ คำพูด และความคิด

การกระทำ คำพูด และความคิด
ไม่ว่าถูกและผิดท่านสอนไว้
ทั้งมวลล้วนเป็นเหตุเป็นปัจจัย
นำสุขทุกข์มาให้คล้ายเปิดทาง
ทำ พูด คิด สุจริตเอาไว้ก่อน
จักเป็นพรขจัดสิ่งขัดขวาง
อุปสรรคผองภัยให้ไกลห่าง
และสรรค์สร้างโชคชัยให้เกิดมา

พระเทพมหาเจติยาจารย์
๒๗ มี.ค. ๒๕๖๖