สังคมเกิดคับขัน

สังคมเกิดคับขัน
เวลานั้นท่านสอนว่า
จำเป็นจะต้องหา
คนหาญกล้ามาช่วยการ
บางคนปัญญาดี
แต่ไม่มีความกล้าหาญ
ก็ยากจักช่วยงาน
ให้พ้นผ่านจากผองภัย

พระเทพมหาเจติยาจารย์
๒๘ มี.ค. ๒๕๖๖