มนุษย์สูงหรือต่ำ

มนุษย์สูงหรือต่ำ
เพราะการทำชั่วหรือดี
คำสอนดังกล่าวนี้
ช่วยชี้ทางสร้างปัญญา
ทำชั่วแม้เป็นใคร
ล้วนทำให้ใจต่ำช้า
ทำดีย่อมนำมา
ซึ่งคุณค่าแก่จิตใจ

พระเทพมหาเจติยาจารย์
๒๙ มี.ค. ๒๕๖๖