ความคิดริษยา

ความคิดริษยา
อันเกิดมาในดวงจิต
นั้นเป็นเช่นยาพิษ
ทำลายธรรมคุณความดดี
เมตตา กรุณา
มุทิตาที่เคยมี
หมดสิ้นไปทันที
เมื่อเกิดจิตริษยา

พระเทพมหาเจติยาจารย์
๓๑ มี.ค. ๒๕๖๖