สิ่งที่สูญเสียไป

สิ่งที่สูญเสียไป
ไม่เสียใจอาลัยหา
ทุกสิ่งที่ได้มา
เพียรรักษาไว้อย่างดี
ฟังหูเหลือไว้หู
ใคร่ครวญดูอย่างถ้วนถี่
ทำได้สามอย่างนี้
ช่วยให้พ้นถูกคนลวง

พระเทพมหาเจติยาจารย์
 เม.ย. ๒๕๖๖