เกิดแก่และเจ็บตาย

เกิดแก่และเจ็บตาย
นี้ทุกข์กายมีทุกคน
ไม่มีใครหนีพ้น
อย่ามีจิตพิศวง
แต่ทุกข์ในภายใน
เกิดจากใจโลภโกรธหลง
นำพาเอามาส่ง
นี้ทุกข์บ้างเป็นบางคน

พระเทพมหาเจติยาจารย์
 เม.ย. ๒๕๖๖