อันสิ่งที่คิดหวัง

อันสิ่งที่คิดหวัง
มีบางครั้งเป็นดังคิด
บางครั้งก็แผกผิด
จากความคิดที่คิดไว้
ดังนั้น เพียงความคิด
อย่ายึดติดมากเกินไป
จนถึงกับทำให้
เกิดวิวาทอาฆาตกัน

พระเทพมหาเจติยาจารย์
 เม.ย. ๒๕๖๖