ยกย่องแต่คนดี

ยกย่องแต่คนดี
ทั้งมากมีการศึกษา
และความคิดก้าวหน้า
ให้ได้มาเป็นผู้นำ
สังคมคนอย่างนี้
ย่อมไม่มีความตกต่ำ
เพราะเขาประพฤติธรรม
บูชาผู้ควรบูชา

พระเทพมหาเจติยาจารย์
 เม.ย. ๒๕๖๖