ความเก่งกล้าพาทุกข์มาให้

บางครั้งความเก่งกล้า
อาจนำพาทุกข์มาให้
โบราณท่านเตือนไว้
ว่าควรใช้อย่างระวัง
นกยางพูดไม่ได้
เขาจึงไม่ถูกจับขัง
ขุนทองพูดน่าฟัง
จึงถูกขังไว้ในกรง

พระเทพมหาเจติยาจารย์
 เม.ย. ๒๕๖๖