ถ่านไฟที่มีไฟ

ถ่านไฟที่มีไฟ
ย่อมเผาไหม้มือคนจับ
และแม้ที่ไฟดับ
ใครไปจับมือก็ดำ
คนพาลเหมือนถ่านไฟ
มีทุกข์ภัยอยู่ประจำ
คบหามีแต่นำ
ทุกข์และภัยน้อยใหญ่มา

พระเทพมหาเจติยาจารย์
 เม.ย. ๒๕๖๖