ผู้ทำพูดและคิด

ผู้ทำพูดและคิด
ทุจริตเป็นประมาณ
พระเรียกว่าคนพาล
ใครไปคบมักพบภัย
ส่วนผู้ทำพูดคิด
สุจริตมั่นในใจ
ปัญญาก็กว้างไกล
ใครคบหาพาเจริญ

พระเทพมหาเจติยาจารย์
 เม.ย. ๒๕๖๖