ความทุกข์หรือปัญหา

ความทุกข์หรือปัญหา
คู่กันมากับชีวิต
เหมือนเงาเฝ้าตามติด
ไปกับตนทุกหนไป
ไม่กลุ้มกับปัญหา
ใช้ปัญญาเข้าแก้ไข
ปัญหามากเท่าไหร่
ได้ปัญญามาเท่านั้น

พระเทพมหาเจติยาจารย์
๑๐ เม.ย. ๒๕๖๖