สติ

อาวุธท่านว่าไว้
หากอยู่ในมือคนบ้า
ภัยใหญ่ย่อมเกิดมา
ทุกเวลาและทุกที่
สติเหนี่ยวรั้งจิต
ให้รู้คิดถึงชั่วดี
ผู้ใดไม่เคยมี
คนอย่างนี้ท่านว่าบ้า

พระเทพมหาเจติยาจารย์
๑๒ เม.ย. ๒๕๖๖