ศักดิ์ศรีของมนุษย์

ศักดิ์ศรีของมนุษย์
สำคัญสุดกว่าสิ่งใด
ทุกคนย่อมเจ็บใจ
เมื่อถูกใครมาย่ำยี
อกเขาและอกเรา
คนแต่เก่าสอนอย่างนี้
เป็นหนึ่งในวิธี
ที่ทำให้เห็นใจกัน

พระเทพมหาเจติยาจารย์
๑๔ เม.ย. ๒๕๖๖