คำพระสอน

ร่างกาย คำพระสอน
ว่านครแห่งกระดูก
เส้นเอ็นเป็นเครื่องผูก
ตึงตราไว้ให้ติดกัน
ฉาบไว้ด้วยเนื้อหนัง
เป็นที่ตั้งความยึดมั่น
ถือผิวและชังพันธุ์
ด้วยมานะอวิชชา

พระเทพมหาเจติยาจารย์
๑๕ เม.ย. ๒๕๖๖