ความรัก

ความเกลียดมากเท่าไร
ทุกข์และภัยมากเท่านั้น
ความรักไร้ขีดขั้น
ก็ยิ่งนำความสุขมา
ความรักด้วยหวังดี
ความรักนี้เรียกเมตตา
แผ่ไปทั่วโลกหล้า
ก็ยิ่งพาให้ร่มเย็น

พระเทพมหาเจติยาจารย์
๑๖ เม.ย. ๒๕๖๖