ยากที่จักหา

ต้นหญ้าและต้นไม้
ท่านว่าไว้ล้วนเป็นยา
แต่ยากที่จะหา
มารักษาโรคได้จริง
เหมื่อนกับมนุษย์ชน
มักอวดตนรู้ทุกสิ่ง
แต่ที่ทำได้จริง
นั้นแสนยากที่จักหา

พระเทพมหาเจติยาจารย์
๑๘ เม.ย. ๒๕๖๖