ความดีทุกชนิด

ความดีทุกชนิด
เริ่มจากคิดเสียสละ
ทั้งทรัพย์อวัยวะ
แม้ชีวิตอุทิศไป
ปัญหาของส่วนรวม
พร้อมเข้าร่วมช่วยแก้ไข
ไม่คิดเอาเปรียบใคร
ควรนับได้ว่าความดี

พระเทพมหาเจติยาจารย์
๒๔ เม.ย. ๒๕๖๖