ปัญหา

กบเขียดสัตว์อยู่รู
ชอบแหงนดูบนท้องฟ้า
ฝูงนกบนนภา
อยากลงมาปฐพี
ปัญหาของผู้คน
มักเริ่มต้นจากจุดนี้
คือความไม่ยินดี
ตามที่มีและที่เป็น

พระเทพมหาเจติยาจารย์
๒๕ เม.ย. ๒๕๖๖