ร้ายมาร้ายตอบไป

ร้ายมาร้ายตอบไป
หรือทำให้ร้ายกว่านี้
ปัญหายิ่งมากมี
เหมือนการเพิ่มเติมเชื้อไป
ปัญหาทุกปัญหา
นักปราชญ์ว่าล้วนแก้ได้
โดยเริ่มแก้จิตใจ
ให้พ้นไปจากจองเวร

พระเทพมหาเจติยาจารย์
๒๖ เม.ย. ๒๕๖๖