หวังดีกับผลดี

หวังดีกับผลดี
ในบางทีก็ตรงกัน
บางครั้งทั้งสองนั้น
ก็ไปกันคนละทิศ
ดังนั้น ถ้าผู้หวัง
ตั้งอยู่ในสุจริต
ควรมีการุณจิต
ไม่ควรคิดไปทำลาย

พระเทพมหาเจติยาจารย์
๒๗ เม.ย. ๒๕๖๖