กิน กาม นอนหลับ กับกลัวภัย

กิน กาม นอนหลับ กับกลัวภัย
เป็นวิสัยสรรพสัตว์ถูกจัดไว้
ฝ่ายมนุษย์มีค่ากว่าสัตว์ใด
เพราะมีธรรมมั่นไว้ในดวงมาน

หากมนุษย์ไร้ธรรมประจำจิต
ไหนจะผิดจากสัตว์ดิรัจฉาน
ทำ พูด คิด เพียงชั้นสัญชาตญาณ
ไม่มีการรู้ซึ้งถึงชั่วดี

พระเทพมหาเจติยาจารย์
๒๘ เม.ย. ๒๕๖๖