อำนาจความเป็นใหญ่

อำนาจความเป็นใหญ่
หรือสิ่งใดก็ตามที
ได้มาด้วยความดี
จึงจีรังและยั่งยืน
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๒๔ มีค.๒๕๖๒