น้ำขึ้นรีบตักไว้ น้ำลดไปตอโผล่มา

น้ำขึ้นรีบตักไว้
น้ำลดไปตอโผล่มา
เป็นคำอุปมา
ที่โบราณท่านเตือนใจ
ยามตนมีโอกาส
มีอำนาจได้เป็นใหญ่
ขยันหมั่นเพียรไว้
และเว้นไกลจากอธรรม
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๒๖ มีค.๒๕๖๒