เงาเมฆบนท้องฟ้า

เมื่อมีการถกเถียงกัน

เงาเมฆบนท้องฟ้า
ล้วนพึ่งพาได้ไม่นาน
ร่มเงาของคนพาล
ก็อย่าหวังจะยั่งยืน
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๒๗ มีค.๒๕๖๒