เหงื่อไหลในเยาว์วัย

ให้เหงื่อไหลออกมา
ในเวลาที่เยาว์วัย
น้ำตาจะไม่ไหล
เมื่ออยู่ในวัยชรา
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๒๘ มีค.๒๕๖๒