อยู่ในโลกได้ต้องเข้มแข็ง

ผู้อยู่ในโลกได้
ท่านว่าไว้ต้องเข้มแข็ง
ส่วนผู้ไร้เรี่ยวแรง
อยู่หรือตายก็คล้ายกัน
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๒๙ มีค.๒๕๖๒