การทำทุจริต

การทำทุจริต
แม้ว่าคิดจะทำดี
ก็ยากจักหลีกหนี
วิบากกรรมที่ทำมา
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๓๐ มีค.๒๕๖๒