ได้มาหรือเสียไป

ได้มาหรือเสียไป
ยึดมั่นในสุจริต
ไม่คิดทำความผิด
คนอย่างนี้จึงดีจริง
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๑ เม.ย.๒๕๖๒