เพียงสิ่งที่ศรัทธา

เพียงสิ่งที่ศรัทธา
อย่ายึดว่าต้องเป็นจริง
หลายอย่างกลับเป็นสิ่ง
มากีดขวางทางปัญญา
อุบายที่คิดไว้
แต่กลับไร้ซึ่งคุณค่า
จนถึงสร้างปัญหา
ให้สังคมก็ถมไป
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๑๒ เม.ย.๒๕๖๒