บุคคลผู้ยึดติดอดีตกับปัจจุบัน

บุคคลผู้ยึดติด
กับอดีต ปัจจุบัน
คือผู้ดับความฝัน
อนาคตให้หมดไป
สรรพสิ่งอันเลิศหรู
ที่ได้อยู่และได้ใช้
อดีตท่านฝันไว้
คนรุ่นใหม่จึงได้ชม
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๑๔ เม.ย.๒๕๖๒