สังคมของคนไทย

สังคมของคนไทย
รู้เล็ก-ใหญ่ถือกันมา
ผู้ใหญ่มีเมตตา
บริสุทธิ์ยุติธรรม
ผู้น้อยค่อยเจียมจิต
มิให้คิดไปล่วงล้ำ
เชื่อถ้อยและฟังคำ
อยู่ร่วมกันอย่างมั่นคง
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๑๕ เม.ย.๒๕๖๒