ถิ่นใดไร้พฤกษา

ถิ่นใดไร้พฤกษา
โบราณว่าต้นโสน
ก็จัดว่าใหญ่โต
สูงสง่าต้องตาคน
ของ-คนจะมีค่า
ก็เวลาที่ขัดสน
แม้เหล่าทรชน
อาจมีค่ากว่าคนดี
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๑๖ เม.ย.๒๕๖๒