อยากได้และต้องการ

อยากได้และต้องการ
เกินพื้นฐานศีลธรรม
ทำให้ใจตกต่ำ
ถึงจมในอบายภูมิ
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๑๗ เม.ย.๒๕๖๒