ทุกสิ่งจะมั่นคง

ทุกสิ่งจะมั่นคง
เพราะดำรงซึ่งคุณค่า
กับทั้งเป็นนาถา
ชาวประชาได้อาศัย
ส่วนสิ่งที่ไร้ค่า
ซ้ำนำมาแต่ผองภัย
ถึงแม้จะอยู่ได้
ก็ยากนักจักจีรัง
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๑๙ เม.ย.๒๕๖๒