แน่วแน่และเด็ดเดี่ยว

แน่วแน่และเด็ดเดี่ยว
ถือหนึ่งเดียวคือความดี
ชีวิตก็ยอมพลี
ชื่อว่ามีอุดมการณ์
พระเทพมหาเจติยาจารย์
จจ.นฐ. ๒๐ เม.ย.๒๕๖๒